Éves felülvizsgálat

2016. április 2-án lép hatályba „A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról” című jogszabály. Az NGM rendelete számos változást tartalmaz, többek között azt is, hogy mely további tevékenységi területekre terjed ki az on-line pénztárgépek kötelező használata.

48. § (1) A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) Az éves felülvizsgálat a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint b) szervizes helyszíni vizsgálatból áll.

(1b) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

(2) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen, b) ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, c) szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.

(4) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

Az eddigi információk alapján azt tudjuk mondani, hogy 2016. április 2-tól az Éves felülvizsgálatot az üzemeltetési helyen kell elvégezni, és fentiekből adódóan a szervizben nem. Szervizben történő felülvizsgálat során nem tud teljesülni teljes mértékben a (3) bekezdés b) pontja, hiszen nem ellenőrizhető többek között az AP szám láthatósága, a működési hely és a bizonylatok fejlécében lévő adatok egyezősége, a pénztárgépnaplóra vonatkozó szabályok (egyébként is az üzemeltetési helyen kell lennie, nem vihető a szervizbe, a nélkül pedig a felülvizsgálat nem végezhető el), az üzemeltetési helyen működik e megfelelően a kommunikáció, stb.

Amennyiben a szerviz a szervizben végzi el a felülvizsgálatot, és nem győződik meg az üzemeltetési helyen (helyszínen) a fentiekről, ennek ellenére jegyzőkönyvezi a felülvizsgálat elvégzését a Rendeletben foglaltak alapján, nem a jogszabályoknak megfelelően jár el, amiért a felelősség a szervizt terheli. Ez a felelősség nem ruházható át az üzemeltetőre akkor sem, ha az üzemeltető nyilatkozna a kizárólag üzemeltetési helyen elvégzendő felülvizsgálati elemekről sem.

Az NGM álláspontja szerint a változó telephelyes pénztárgépek esetén minden telephelyen el kell végezni egy azon pénztárgép Éves felülvizsgálatára vonatkozóan a (3) bekezdésben foglaltakat. Mozgó bolt vagy mozgó szolgáltatás esetén a vizsgálatkor éppen aktuális helyszínen kell elvégezni a felülvizsgálatot. Szüneteltetett pénztárgép esetén továbbra is kötelező szintén 1 éven belül elvégezni az Éves felülvizsgálatot azzal, hogy javasolt ennek időpontját egy alkalommal a nem szüneteltetés alá eső időszakra előre hozni, így a további felülvizsgálatok elvégzése már nem a szüneteltetés idejére esne. Abban az esetben, ha a szüneteltetés pl. a telephely megszűnése miatt történt, úgy a vizsgálatot ott kell elvégezni, ahol az adott pénztárgépet tárolják.